0
0
Centrum Kynologiczne Canid

Centrum Kynologiczne Canid

Nosework - Kurs online

Nosework - Kurs online

czytaj więcej
Psychologia dla behawiorystów i trenerów

Psychologia dla behawiorystów i trenerów

czytaj więcej

Kurs Instruktorski - Stopień II

KURS INSTRUKTORSKI STOPIEŃ II - INSTRUKTOR SZKOLENIA PSÓW CANID
Kolejna edycja - 16 września 2019r. 

 

Kurs Instruktorski jest drugim etapem szkolenia Instruktorów Szkolenia Psów Canid, którego celem jest przygotowanie uczestników do profesjonalnej pracy w charakterze Instruktora Szkolenia Psów.

Adresaci kursu:
Osoby, które ukończyły Kurs Trenerski Canid, pozytywnie zaliczyły egzamin trenerski i chcą kontynuować zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie zachowania i szkolenia psów.

Osoby, które ukończyły szkolenia trenerskie w innych szkołach mogą realizować kurs po wcześniejszym zdaniu egazminu teoretycznego i praktycznego. 
 
Problematyka kursu obejmuje szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą zaawansowanych technik szkoleniowych, umiejętności prowadzenia grup szkoleniowych i opracowywania programów szkoleń, współpracy z opiekunami w zakresie szkolenia ich zwierząt oraz organizacji szkoły szkolenia psów.
 
Całość obejmuje 132 godziny dydaktyczne zajęć realizowanych w trakcie trzech zjazdów (2x7 dni i 1x3 dni) oraz 50 godzin praktyk.  
 
Program merytoryczny kursu obejmuje:
1. Zachowanie psów - program rozszerzony
Zaburzenia zachowania u psów w kontekście pracy szkoleniowej.
Zachowania agresywne - możliwości pracy z psem agresywnym.
Zachowania związane ze strachem i lękiem - techniki pracy.
Inne zaburzenia zachowania a możliwości szkolenia.
Zdolności poznawcze u psów.
Możliwości i zastosowanie testów predyspozycji psów.
 
2. Metodyka pracy szkoleniowej
Zaawansowane techniki szkoleniowe.
Odraczanie i dyskontowanie wzmocnień.
Rozumienie i zastosowanie kary w kontekście teorii uczenia.
Praca z psem nadmiernie reaktywnym.
Praca z psem mało pobudliwym.
Szkolenie sportowe, podstawy teoretyczne - obedience.
Szkolenie sportowe, podstawy teoretyczne - agility.
 
3. Praktyczna praca z grupą i organizacja szkoły szkolenia psów
Teoria uczenia się w odniesieniu prac z ludźmi.
Komunikacja interpersonalna.
Budowanie motywacji właścicieli.
Organizacja zajęć szkoleniowych.
Specyfika prowadzenia zajęć w zależności od wieku psów i stopnia zaawansowania.
Techniki pracy z grupą.
Współpraca instruktora szkolenia z behawiorstą i lekarzem weterynarii.
Zagadnienia prawne dotyczące prowadzenia szkoły dla psów.
Skuteczne prowadzenie szkoły szkolenia psów - marketing, reklama, zdobywanie klienta.
 
4.Praktyczna praca z psem
Siad, waruj, stój z odległości.
Zachowanie pozycji poza zasięgiem wzroku przewodnika.
Chodzenie przy nodze.
Siad, waruj, stój z marszu.
Posłuszeństwo sportowe.
Warsztat obedience.
Warsztat agility.
Praca z różnymi rodzajami wzmocnień.
Odraczanie i dyskontowanie wzmocnień w praktyce.
Doskonalenie warsztatu.
 
Każdy z uczestników w ramach kursu otrzymuje materiały kursowe - skrypt materiałów. Ponadto wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu zyskują dostęp do opatrzonej hasłem strefy słuchacza na stronie internetowej Canid, w której umieszczone będą materiały dodatkowe.
 
Po ukończeniu programu merytorycznego uczestnik zdaje egzamin teoretyczny oraz egzamin praktyczny z psem. 
 
Zaliczenia praktyki:
Asystowanie Instruktorowi w trakcie zajęć prwadzonych w różnych grupach szkoleniowych - przedszkola dla psów, szkolenie podstawowe i zaawansowane
Samodzielne przeprowadzenie przynajmniej 5 zajęć w ramach: Przedszkola dla psów, kursu podstawowego posłuszeństwa i szkolenia zaawansowanego
Przygotowanie i zaprezentowanie dwóch wykładów dla właścicieli (temat do uzgodnienia z instruktorem)
 
Zajęcia prowadzone samodzielnie oraz wykłady są oceniane przez Instruktora prowadzącego, warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny.
 
Uczestnik, który zrealizuje i zaliczy praktykę otrzymuje Certyfikat Instruktora Szkolenia Psów Canid.
 
Praktykę uczestnik może odbywać w ramach Kursów Trenerskich Canid (różne edycje), w naszej Szkole Szkolenia Psów Canid w wybranych oddziałach.  
 
Przez rok po rozpoczęciu własnej praktyki szkoleniowej Instruktor Szkolenia Psów Canid ma możliwość korzystania z bezpłatnej superwizji, której celem jest pomoc i wsparcie początkujących Instruktorów w czasie zdobywania doświadczenia. W ramach superwizji planowana jest wizyta superwizora przynajmniej na trzech zajęciach prowadzonych przez Instruktora oraz stały kontakt z superwizorem.
 
Prowadzącymgr Ewelina Włodarczyk 

Aleksandra Andrzejewska - Instruktor Szkolenia Psów Canid, Sędzia i Instruktor Nosework Polska, Trener Fit Paws.
 
Magdalena Łęczycka -  Mistrz Polski Obedience, Mistrz Polski Obedience Owczarków Belgijskich, 2-gie miejsce w Pucharze Polski Obedience 2009, 1 miejsce na egzaminie IPO i PT,  Agility- najwyższa klasa wyszkolenia. Propagatorka używania w sporcie metod opartych na pozytywnym wzmocnieniu, zrozumieniu psiej psychiki i zastosowaniu najnowszej wiedzy z teorii uczenia się.  Założycielka szkoły dla psów ANIMAG. www.animag.eu, Poprowadzi podstawy teoretyczne i warsztat obedience.
 
Joanna Pulit: Inż. Zootechnik, specjalność: Prewencja Weterynaryjna i Ochrona Zdrowia Zwierząt.
Przewodnik psa ratowniczego (w OSP GRS Nowy Sącz).
 
Terminy zjazdów: 16 - 22 września, 14 - 20 października, 8 - 10 listopada. 

Miejsce realizacji: Okolice Warszawy*.
*zastrzegamy sobie możliwość zmiany miejsca
 
Nocleg i wyżywienie: Cena obejmuje nocleg i wyżywienie w trakcie zjazdów. Noclegi i wyżywienie w trakcie realizacji praktyki uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 
Cena kursu: 3300 zł + 1725 zł (nocleg, wyżywienie i pobyt psów w ośrodku).            
 
Centrum Kynologiczne Canid jest Instytucją Szkoleniową, osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie kursu przez urząd pracy.
 
Zasady płatności: W ciągu siedmiu dni po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na kurs należy wpłacić zadatek w wysokości 500zł na konto Canid. Pozostałą kwotę należy wpłacić przed rozpoczęciem kursu. 
 
Uwaga. Ponieważ kurs obejmuje również szeroki blok praktycznej pracy z psem, uczestnicy przyjeżdżają na kurs ze swoimi psami. W trosce o bezpieczeństwo na kurs nie są przyjmowane psy agresywne w stosunku do ludzi bądź innych psów. Psy przyjmowane na kurs powinny mieć aktualną książeczkę szczepień oraz być zabezpieczone przed pasożytami (kleszcze)

.
 
Dodatkowe informacje: Ewelina Włodarczyk tel 512 318 388, email ewlodarczyk@canid.pl
 
Zapraszamy! 
 

Edukacja - Kursy

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy
Chcesz zapisać się na kurs? Wypełnij formularz zgłoszeniowy!
wypełnij formularz

Centrum szkolenia psów

W naszej szkole nauczanie oparte jest na współczesnej wiedzy z zakresu etologii, psychologii zwierząt, teorii uczenia się, a podstawowym założeniem jest nauka właścicieli ,aby sami jak najlepiej mogli uczyć swoje psy.

Zapisz się i bądź na bieżąco!

Kudłaty ArtHusseZamerdaniZoosfera