0
0
Centrum Kynologiczne Canid

Centrum Kynologiczne Canid

Szkoły szkolenia psów Canid

Szkoły szkolenia psów Canid

czytaj więcej
Nosework - Kurs online

Nosework - Kurs online

czytaj więcej

Kurs Instruktorski - Stopień I

KURS INSTRUKTORSKI STOPIEŃ I - TRENER CANID

W odpowiedzi na sytuację, w której wszyscy się znaleźliśmy zapraszamy na 

KURS W FORMULE MIESZANEJ:
CZĘŚCIOWO ONLINE + DWA ZJAZDY

zobacz galerię zdjęć 
 

Wiele osób poszukuje sposobów, aby powiązać swoją pasję kynologiczną z życiem zawodowym. Chcą zostać instruktorami szkolenia psów, samodzielnie prowadzić grupy czy założyć własną szkołę. 

Wymaga to jednak szerokiej i rzetelnej wiedzy dotyczącej zachowania psa. Wiedzy z zakresu etologii, psychologii zwierząt, psychologii ogólnej czy etologii poznawczej. Wymaga również dużych umiejętności praktycznych zarówno w pracy z psami jak i ludźmi - właścicielami zwierząt. Dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na samodzielne prowadzenie szkoły szkolenia psów przygotowaliśmy obszerny dwustopniowy Kurs Instruktorski.

Kurs Instruktorski stopień I - Trener Canid, którego ukończenie daje wiedzę i umiejętności wystarczające do realizacji zadań asystenta współpracującego z Instruktorem Szkolenia psów, oraz szkolenia własnych zwierząt.

Kurs Instruktorski stopień II - Instruktor Szkolenia Psów Canid, ukończenie pozwala na samodzielne prowadzenie grup szkoleniowych oraz szkoły szkolenia psów. 


W naszym Centrum stawiamy przede wszystkim na jakość kształcenia. Naszym celem jest przekazanie uczestnikom rzetelnej wiedzy bazującej na współczesnej nauce oraz różnorodnych umiejętności, które pozwolą nie tylko na uczenie psów określonych poleceń, ale przede wszystkim na zrozumienie procesu szkolenia i dostosowanie go do indywidualnych potrzeb zwierząt. Psy różnią się od siebie temperamentem, predyspozycjami i doświadczeniami, dlatego w naszym Centrum uczymy rozumieć w jaki sposób uczą się psy i jak na proces tej nauki wpływają predyspozycje zwierząt. Przekazujemy uczestnikom szeroki zakres wiedzy i umiejętności praktycznych bazujących na wiedzy z zakresu psychologii, etologii, neuropsychologii oraz umiejętności które pozwalają na najefektywniejsze szkolenie psów, wykorzystujące ich naturalne wzorce zachowań i możliwości. Zajęcia Kursu Trenerskiego prowadzone są między innymi przez Ewelinę Włodarczyk mgr psychologii, byłego pracownika naukowego Uniwersytetu im. Mikołaj Kopernika w Toruniu - Katedra Psychologii, Zakład Etologii i Psychologii Porównawczej, specjalistę terapii zaburzeń zachowania zwierząt towarzyszących, instruktora szkolenia psów z wieloletnim doświadczeniem, która od wielu lat podnosi swoją wiedzę i kwalifikacje na sympozjach i konferencjach, warsztatach w kraju i zagranicą. Jej kierunkowe wykształcenie, praca naukowa i wieloletnie doświadczenie instruktorskie i pedagogiczne stanowi gwarancję jakości przekazywanej wiedzy i umiejętności. 

W najnowszej formule szkolenia wprowadzimy kilka zmian. Odniesiemy się do modnych ostatnio 'trendów' myślenia o zachowaniu psów - tak zwanej samokontroli, zagadnień wyborów dokonywanych przez psa, czy możliwości zwierząt w zakresie samoregulacji. Będziemy kłaść duży nacisk na umiejętności czytania komunikatów wysyłanych przez psa i elastycznego reagowania na nie. Wprowadzimy wspólne planowanie sesji treningowych, budowanie czytelnego dla psa schematu i rozwijanie technicznych umiejętności przewodnika. Opowiemy o szukaniu aktywności dopasowanej do konkretnego psa. Podamy "przepis" na spacer idealny. Pokażemy w jaki sposób prawidłowo bawić się z psem i obalimy mity narosłe wokół zabawy (wzmacnianie, rywalizacja).

Czemu warto zdobywać wiedzę u nas?
To co nas wyróżnia:

1.Wysoko wykwalifikowana kadra. Nasi wykładowcy i instruktorzy mają wykształcenie kierunkowe. Ukończyli studia z zakresu psychologii/psychologii zwierząt i specjalizują się w tej dziedzinie. Pracują naukowo i publikują w szanowanych czasopismach naukowych. Listę publikacji znajdziesz tutaj. To daje gwarancje zdobycia rzetelnej, naukowej wiedzy na akademickim poziomie. Masz pewność, że uczysz się od specjalistów w dziedzinie. 

2.Kształcimy kompleksowo. Całościowo przygotowujemy do pracy jako Instruktor Szkolenia Psów, dlatego proponujemy kurs dwustopniowy. Po ukończeniu Kursu Trenerskiego oferujemy możliwość dalszej nauki i rozwoju. Drugi stopień kursu, poszerza nie tylko wiedzę i umiejętności ale dodatkowo przygotowuje do prowadzenia grup i własnej szkoły szkolenia. Dzięki praktykom i superwizji absolwenci rozpoczynający własną działalność posiadają kompleksową wiedzę i szerokie doświadczenie. 

3. Mamy duże doświadczenie. Kursy Instruktorskie realizujemy od 2010 roku. Do tej pory odbyło się dwadzieścia edycji Kursu Trenerskiego i siedem Kursu Instruktorskiego.
 
4. Celem Kursów Instruktorskich Stopień I i II jest pełne przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia własnej szkoły szkolenia psów.

Kurs Instruktorski Stopień I - Trener Canid

Adresaci kursu: Wszystkie osoby zainteresowane  szkoleniem psów, które chcą wykorzystać zdobyte umiejętności zarówno w pracy zawodowej jak i szkoleniu własnych psów.

Problematyka kursu obejmuje szeroki zakres wiedzy kynologicznej, etologicznej, psychologicznej związanej z zachowaniem zachowania psów, metodami szkoleniowymi oraz szeroki wachlarz praktycznych umiejętności trenerskich. 

Całość kursu obejmuje 112 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie pięciu weekendowych spotkań. 


Program merytoryczny kursu obejmuje:
1. Rozumienie zachowania psa u ujęciu etologicznym
Udomowienie psa, kształtowanie się typów i ras.
Co wyróżnia psa spośród innych zwierząt i jak to wykorzystać. 
Naturalne wzorce zachowań, analiza etogramu, modyfikacje wzorców zachowania.
Zachowania instynktowne - analiza zachowań łowieckich.
Ontogeneza behawioru w kontekście pracy szkoleniowej.
Procesu socjalizacji w kontekście rozwoju zachowania.
Wiedza naukowa a tzw „teoria dominacji”.
Komunikacja i zachowania socjalne u psów.
Zachowania agresywne.
Strach i lęk u psów.
 
2. Zachowanie psa w ujęciu psychologicznym
Neurofizjologiczne podstawy zachowania.
Funkcjonowanie zmysłów i ich wpływ na zachowanie.
Teoria uczenia się w kontekście pracy szkoleniowej.
Wzmocnienia i ich funkcje. 
Co z tym wyborem? Co kieruje psimi wyborami i jak tym kierować.
Wpływ psa na trening. 
Stres, sygnały stresu, wpływ stresu na prace szkoleniową.
Emocje u psów - ich rola w pracy szkoleniowej.
Komunikacja pies - człowiek.
 
3. Metodyka pracy szkoleniowej
Metody stosowane w szkoleniu psów - za i przeciw.
Podstawy teoretyczne szkolenia przy użyciu klikera.
Sposoby uzyskiwania zachowań, kryteria pracy nad zachowaniem.
Schemat ABC w szkoleniu psów.
Skuteczne formy motywacji.
Czynniki wpływające na efekty szkolenia.
Dostosowanie pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości psa.
Eliminacja niepożądanych nawyków i zachowań - techniki odwrażliwiania, przeciwarunkowania, sposoby wygaszania.
Planowanie treningu i tworzenie schematów.
Utrwalanie i utrzymywanie zachowań wyuczonych.
 
4. Praktyczna praca z psem
Praktyczna praca z psem obejmuje szkolenie w zakresie podstawowego posłuszeństwa i elementów zaawansowanej pracy z psem. Uczymy między innymi: 
Chodzenie na luźnej smyczy.
Spokojne mijanie obcych ludzi i psów.
„Siad” - polecenie optyczne i słowne, przedłużanie zachowania.
„Waruj” - polecenie optyczne i słowne, przedłużanie zachowania.

"Stój" - polecenie optyczne i słowne, przedłużanie zachowania.
„Noga” - zajmowanie pozycji przy nodze.
Zostawanie w pozycji „siad”.
Zostawanie w pozycji „waruj”.
Zostawanie w pozycji „stój”.
Chodzenie przy nodze na smyczy.
Chodzenie przy nodze bez smyczy.
Przywołanie.
Praca metodą kształtowania.
Podawanie wskazanych przedmiotów.
Prawidłowa zabawa z opiekunem.
Nie podejmowanie jedzenia z ziemi (nie rusz).
Odesłanie na miejsce.
Spokojnego znoszenie zabiegów pielęgnacyjnych.
Noszenie kagańca.
Przerywanie niepożądanego zachowania na polecenie.

W formule mieszanej (online +zjazdy stacjonarne):
- Kurs w tej formule jest dłuższy niż stacjonarny - dołożyliśmy jeden dodatkowy weekend. Tym samym ma więcej godzin.

- Do programu merytorycznego dodaliśmy sporo tematów z zakresu komunikacji, emocji i zabawy, których nie ma w stacjonarnej formie kursu (Emocje u psów w kontekście innych procesów, Społeczne mechanizmy powstawania emocji, Możliwości i ograniczenia obserwacji komunikacji psów, Zachowania agonistyczne. afiliacyjne i struktury hierarchiczne, Zabawa u psów, Interakcje między psami a ludźmi - płaszczyzny komunikacji, Komunikacja pies - człowiek w codziennym życiu. Na co patrzeć, żeby zauważyć.)


- Wykłady realizowane są w zaplanowanych terminach w ramach połączeń konferencyjnych (NIE NAGRAŃ) tak aby uczestnicy mogli na żywo zadawać pytania i uczestniczyć w dyskusjach. 

- Uczestnicy w ramach kursu otrzymują kilkadziesiąt filmów instruktażowych na podstawie których ćwiczą ze swoimi psami. Ćwiczenia własne uczestnicy nagrywają i przesyłają do nas - my oceniamy pracę minuta po minucie i odsyłamy szczegółowy opis pracy, tak żeby każdy uczestnik wiedział które elementy są wykonywane dobrze, a które trzeba poprawić i w jaki sposób to zrobić.

- Dla uczestników stworzona będzie grupa wymiany doświdczeń, na której mogą się poznać i dyskutować.
  

 
Każdy z uczestników w ramach kursu otrzymuje materiały kursowe - skrypt materiałów teoretycznych, oraz skrypt prezentujący praktyczną pracę z psem i dostęp do opatrzonej hasłem strefy słuchacza na stronie internetowej Canid, w której umieszczone będą materiały dodatkowe. 

Kurs kończy się egzaminem praktycznym.

Osoby które pozytywnie zaliczą egzamin otrymują certyfikat ukończenia kursu i uzyskanie tytułu Trener Canid.


 
Terminy - formuła mieszana:   
 
Miejsce realizacji kursu: Część online - w zaciszu własnego domu - link do platformy konferencyjnej uczestnicy otrzymują indywidualnie. Zjazdy wrześniowe: Stajnia Chojnów, 05- 532 Baniocha www.stajniachojnow.pl (stajnia mieści się 20 kilometrów na południe od Warszawy)
 
Cena kursu: 2600 zł 
 
Centrum Kynologiczne Canid jest Instytucją Szkoleniową, osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie kursu przez urząd pracy.

Jak zapisać się na kurs: Wypełniajac formularz zgłoszeniowy dostępny po lewej stronie. 
 
Zasady płatności: W ciągu trzech dni po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na kurs należy wpłacić zadatek w wysokości 600 zł na konto Canid. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej na dziesięć dni przed rozpoczęciem kursu. 
 
Uwaga. Ponieważ kurs obejmuje również szeroki blok praktycznej pracy z psem, uczestnicy przyjeżdżają na kurs ze swoimi psami. W trosce o bezpieczeństwo na kurs nie są przyjmowane psy agresywne w stosunku do ludzi bądź innych psów. Psy przyjmowane na kurs powinny mieć aktualną książeczkę szczepień oraz być zabezpieczone przed pasożytami.
 
Dodatkowe informacje: Ewelina Włodarczyk tel 512 318 388, email ewlodarczyk@canid.pl
 
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń
 

Edukacja - Kursy

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy
Chcesz wziąć udział w wybranych kursach czy warsztatach? Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zapisz się już dziś.
wypełnij formularz

Centrum szkolenia psów

W naszej szkole nauczanie oparte jest na współczesnej wiedzy z zakresu etologii, psychologii zwierząt, teorii uczenia się, a podstawowym założeniem jest nauka właścicieli ,aby sami jak najlepiej mogli uczyć swoje psy.

Zapisz się i bądź na bieżąco!

Kudłaty ArtHusseZamerdaniZoosfera