0
0
Centrum Kynologiczne Canid

Centrum Kynologiczne Canid

Nosework - Kurs online

Nosework - Kurs online

czytaj więcej
Psychologia dla behawiorystów i trenerów

Psychologia dla behawiorystów i trenerów

czytaj więcej

Jak to się odbywa

Każde działanie terapeutyczne poprzedzone jest dokładną diagnostyką. Aby określić problem i ustalić jego przyczyny konieczne jest przeprowadzenie obszernego wywiadu z opiekunami psa, obserwacja samego zwierzęcia i jego relacji z domownikami.


Najczęściej konsultacja behawioralna odbywa się w gabinecie terapii zaburzeń zachowania zwierząt towarzyszących w Piasecznie lub Krakowie. W niektórych przypadkach konieczna jest wizyta domowa, gdyż poznanie otoczenia i miejsca życia psa może mieć istotne znaczenie dla ustalenia diagnozy, jak również pozwala na obserwację normalnego zachowania zwierzęcia w naturalnych dla niego warunkach.

Zaburzenia zachowania u psów, są najczęściej złożone, a na ich przyczyny składa się szereg różnorodnych czynników. Dlatego zanim ustalony zostanie plan terapii ważna jest dokładna ich analiza. Podstawowym elementem jest określenie stanu zdrowia zwierzęcia. Wiele bowiem problemów z zachowaniem ma swoje chorobowe źródło, a ich określenie lub wykluczenie ma decydujący wpływ na planowanie działań terapeutycznych. Najczęściej więc, proszę opiekunów psa o wizytę u lekarza weterynarii jeszcze przed spotkaniem diagnostycznym.

Po zebraniu wywiadu, kolejnym krokiem, jest zdefiniowanie problemu, ustalenie przyczyn problemowego zachowania i sprecyzowanie celu terapii. Na podstawie zebranych informacji i obserwacji ocenione zostaje zachowanie psa, jego stan emocjonalny, określone źródła trudności, mechanizmy biorące udział w powstaniu zaburzeń oraz towarzyszące im emocje. Dopiero na podstawie tak szerokiej diagnozy możliwe jest sprecyzowanie krótkoterminowych i ostatecznych celów terapeutycznych i zaproponowanie Indywidualnego Programu Modyfikacji Zachowania.

Trzecia część spotkania dotyczy omówienia z opiekunami proponowanych działań terapeutycznych. Dostosowanie postępowania do ich możliwości, umiejętności i rozkładu dnia. Ustalona zostaje również forma monitorowania przebiegu działań terapeutycznych. Konsultacja kończy się najczęściej po około dwóch godzinach. Opiekunowie w ciągu kilku dni otrzymują, pocztą emailową uproszczoną diagnozę zaburzenia zachowania psa i ustalony w trakcie konsultacji Indywidualny Program Modyfikacji Zachowania.

Jak uzyskać pomoc?

1. Wystarczy zgłosić problem - Piaseczno, Kraków

2. Ustalić termin konsultacji diagnostycznej, najlepiej taki, aby wszyscy opiekunowie psa mogli w niej uczestniczyć.
3. W wyznaczonym terminie pojawić się w gabinecie lub oczekiwać pojawienia się behawiorysty.

Terapia zaburzeń zachowania

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy
Chcesz zapisać się na kurs? Wypełnij formularz zgłoszeniowy!
wypełnij formularz

Centrum szkolenia psów

W naszej szkole nauczanie oparte jest na współczesnej wiedzy z zakresu etologii, psychologii zwierząt, teorii uczenia się, a podstawowym założeniem jest nauka właścicieli ,aby sami jak najlepiej mogli uczyć swoje psy.

Zapisz się i bądź na bieżąco!

Kudłaty ArtHusseZamerdaniZoosfera